Hur står det till med läsförmågan?

— En djupdykning i de finlandssvenska skolornas resultat i PIRLS-undersökningen
Streamen från seminariet på Epicenter i Helsingfors ägde rum 1.12.2023 kl. 10.30-13.15.
Streamen kommer finnas tillgänglig på Svenska kulturfondens Youtube -kanal.