Kvalitativ skärmtid för alla

— digital kompetens i småbarnspedagogiken och förskolan
Webbseminariet sänds på den här plattformen torsdagen den 25 april kl. 12.30-13.10.
Efter sändningen kommer inspelningen att finnas tillgänglig på Svenska kulturfondens Youtube -kanal.