Kvalitativ skärmtid för alla

— digital kompetens i småbarnspedagogiken och förskolan
Webbseminariet sändes torsdagen den 25 april kl. 12.30-13.10.
Inspelningen finns tillgänglig på Svenska kulturfondens Youtube -kanal.